Arbetet med att göra personal engagerad och pålitlig

Inom städbranschen är personalomsättningen hög och lönerna inte de bästa. Därför gäller det att jobba aktivt med trivsel, engagemang och ansvar för att få en mer pålitlig personal som stannar länge.

Åtgärder för att öka engagemanget hos personalen

På Evident Clean jobbar vi bland annat med följande faktorer för en mer engagerad personal:

 • Utbildning och träning: Att ge personalen tillgång till regelbunden utbildning och träning kan öka deras självförtroende och förbättra deras prestationer. Detta kan inkludera utbildning om städtekniker, användning av nya städprodukter och -maskiner, samt hälsosäkerhet.

 • Tydliga mål och feedback: Att sätta tydliga mål och förväntningar kan hjälpa personalen att förstå vad som förväntas av dem och hur deras prestationer mäts. Att ge regelbunden feedback och erkänna deras insatser kan också hjälpa till att öka motivationen och engagemanget.

 • Skapa ett positivt arbetsklimat: Att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar öppen kommunikation och samarbete kan också öka personalens engagemang. Att erkänna och belöna deras prestationer och skapa en känsla av samhörighet och gemenskap kan också bidra till att öka deras motivation och engagemang.

 • Ge personalen ett ansvar: Att ge personalen ett ansvar för att utföra specifika uppgifter kan öka deras engagemang genom att ge dem en känsla av stolthet och tillfredsställelse när de slutför uppgifterna.

 • Erbjuda karriärmöjligheter: Att erbjuda möjligheter till karriärutveckling och förbättrade arbetsvillkor kan också bidra till att öka personalens engagemang. Detta kan inkludera utbildning för att förbättra färdigheter och kunskaper, erbjudanden om befordran och ökad lön samt förbättrade arbetsförhållanden.

Genom att erbjuda utbildning och träning, sätta tydliga mål och ge feedback, skapa ett positivt arbetsklimat, ge personalen ansvar och erbjuda karriärmöjligheter bidrar vi till att öka personalens engagemang hos Evident Clean.

Åtgärder för att göra medarbetarna mer pålitliga

Så här jobbar vi för att göra våra medarbetare ännu bättre:

 1. Professionalism: Pålitlig personal inom städbranschen uppträder på ett professionellt sätt gentemot kunder och kollegor. Detta inkluderar att vara punktlig, artig och ha en positiv inställning.

 2. Kompetens: Pålitlig personal har kompetens och erfarenhet inom städning. De har utbildning och kunskap om olika typer av städprodukter och städmetoder för att leverera högkvalitativa resultat.

 3. Pålitlighet: Pålitlig personal är pålitlig när det gäller att utföra städtjänster på överenskommen tid och att upprätthålla en hög standard för kvaliteten på deras arbete. De är också tillgängliga för att svara på kundens frågor och hantera eventuella problem som kan uppstå.

 4. Säkerhet: Pålitlig personal har kunskap om säkerhet och följer säkerhetsföreskrifter vid utförandet av städtjänster. Detta inkluderar användning av skyddsutrustning, korrekt hantering av kemikalier och rengöringsmedel, samt identifiering och rapportering av potentiella faror.

 5. Diskretion: Pålitlig personal hanterar kundens privata information med diskretion och respekt. De håller också arbetsplatsen ren och organiserad under arbetet och lämnar inte några personliga ägodelar eller dokument olagligt eller otillåtet.

 6. Miljömedvetenhet: Pålitlig personal är medvetna om miljökonsekvenserna av deras arbete och tar hänsyn till miljön genom att använda miljövänliga städprodukter och metoder.

Personal inom städbranschen ska professionell, kompetent, pålitlig, säkerhetsmedveten, diskret och miljömedveten. De strävar efter att leverera högkvalitativa städtjänster och arbeta på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt gentemot kunder och miljön.

28 Feb 2023

Välkommen

Vi erbjuder högkvalitativa städtjänster för företag, föreningar och organisationer. Genom vårt engagemang för att leverera effektiva och skräddarsydda lösningar skapar vi en ren och välskött arbetsmiljö för alla våra kunder.

Evidentappen

Utforska vår Evidentapp och få tillgång till praktiska funktioner och verktyg i din mobil som gör städningen smidigare och ännu mer effektiv.
Ladda ner appen på Appstore Vår app på Google Play

Nyhetsbrev

Följ oss

Länkar

Vi stödjer/sponsrar

Certifieringar


UC-sigill
UC Guld - Högsta kreditvärdighet

Bisnod logo
Bisnode AAA - Bästa kreditvärdighet
Nordiskt Tillväxtcertifikat
Nordiskt Tillväxtcertifikat

Svanenmärket

Seviceföretagens märke

Hör av dig till oss för kostnadsfri genomgång av ert behov!